Velkommen til motorhistorisk museum på Stange

Museet er åpent 5 uker i sommer. Se "Åpningstider og priser".

Norsk Motorhistorisk Museum (NMHM) ble etablert i 1990 som en selveiende stiftelse. Formålet er å bevare og gjøre tilgjengelig for spesielt interesserte og publikum forøvrig materiale som kan belyse den motoriserte utviklingen i Norge.

Knut Bakke, Hamar, har samlet på motorsykler og andre memorabilia siden 1970, mens Dag og Ole Bækkedal har samlet og restaurert landbruksmaskiner siden 1980. I 1988 fant vi ut at vi hadde felles museumstanker. Da hadde vi siden 1987 hatt maskinutstilling på Fokhol i Stange (Brødrene Bækkedals Landbruksmaskinsamling). I 1991 flyttet vi samlingen til Lindstad vestre i Stange, hvor Dag og Ole har vokst opp, og 8. juni 1992 åpnet museet (NMHM) offisielt og med faste åpningstider. Etter vel 20 år ble samarbeidet med Knut Bakke avsluttet i 2013. Museet disponerer et presentabelt lokale på 2.200 m2.

Den unike samlingen omfatter vel 400 motoriserte kjøretøy og maskiner, derav en lokomobil fra 1903. Omkring 200 maskiner er utstilt - mest motorer og traktorer, men også noen veteranbiler, motorsykler og anleggsmaskiner. NMHM har et nært samarbeid med Motorveteranene i Hedmark og Hedemarken Maskinlag om ulike aktiviteter. I helgen før St Hans annethvert år (ulike år) arrangeres ”Veterantreff” med utstilling og delemarked, hvor også Hamarløpet (veteranbilløp) som regel kommer innom. I midten av september hvert år arrangeres lokalt eller nasjonalt veteranpløyemesterskap ved museet eller i distriktet.

For å lære mer og for å hjelpe andre, tar vi gjerne vare på all slags litteratur (instruksjonsbøker, delekataloger, reklame mm), samt alle slags bilder og gjenstander. Kanskje du kan hjelpe oss? Dersom du har sett eller vet om gamle maskiner, som trenger å bli tatt vare på, hører vi gjerne også om det.

 

Norwegian